Adresa:

Miletičova 5A

821 08 Bratislava

Tel:
+421 918 731 377

 

Koferdam (rubberdam) –

Koferdam (rubberdam) – je najdokonalejšou metódou zabezpečenia suchého poľa ošetrovanej oblasti. Úspešne nahrádza lignínové rolky a nepríjemnú odsávačku.

Koferdam sa skladá z gumy (najčastejšie latexovej), spôn, vďaka ktorým je guma pripevnená k zubu, rámu, razidla a klieští na aplikáciu spôn.
Metóda koferdam je neoddeliteľne spojená s endodontickou (ošetrenie koreňovych kanálikov)liečbou, ale na moderných klinikách sa používa zároveň pri konzervatívnej a protetickej liečbe, tak aj pri preventívnych a zákrokoch estetickej stomatológie.


Výhody koferdamu:
1. chráni pacienta pred aspiráciou nástroja
2. chráni ošetrovanú oblasť pred slinami
3. chráni sliznicu pacienta pred poranením a podráždením látkami a prostriedkami používanými počas zákroku
4. zlepšuje viditeľnosť
5. urýchľuje liečbuModerné zubné lekárstvo vyžaduje od lekára a pacienta viac trpezlivosti, pretože dokončenie práce trvá dlhšie. Trpezlivosť je odmeňovaná vysokou kvalitou, trvanlivosťou a veľmi vysokou estetikou vykonávanej práce.