Adresa:

Miletičova 5A

821 08 Bratislava

Tel:
+421 918 731 377

 

Náš tím

MUDr. Piotr Chrzanowski

 

Zakladateľ zubnej kliniky Chrzanowski Dental Care. Je absolventom Lekárskej univerzity v Štetíne. Špecialista v oblasti endodoncie, implantológie a rekonštrukcie laterálneho úseku chrupu s dôrazom na minimálnu invazívnosť terapie. Účastník mnohých zahraničných kurzov a školení.
Od roku 2010 spolupracuje so spoločnosťou Dentsply Sirona ako lektor a konzultant pre východnú Európu. Každoročne vedie niekoľko prednášok v oblasti endodoncie a rekonštrukcie chrupu v bočnom úseku. Na klinike vedie tím lekárov, dohliada na ich prácu a pomáha pri plánovaní komplexnej liečby pacientov.

MUDr. Barbora Adamkovičová

Zubná lekárka so zameraním na mikroskopickú endodonciu a mikroskopickú stomatológiu. Štúdium zubného lekárstva absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 2010 – 2016. Je súčasťou odborného tímu lekárov, ktorí zabezpečujú zubnú starostlivosť s využitím moderných technológií v nadštandardnom prostredí. Ku každému pacientovi pristupuje individuálne. Zakladá si hlavne na precíznosti odvedenej práce a neustále sa vzdeláva pod vedením mentora MUDr. Chrzanowského (od roku 2015). Nové poznatky čerpá aj z odborných prednášok a stomatologických kongresov.

MDDr. Simona Marčok

 

Štúdium zubného lekárstva absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2020 je súčasťou tímu MUDr. Chrzanowského. Už počas štúdia sa zúčastňovala na osvetových programoch zameraných na dentálnu hygienu a prevenciu zubného kazu. V roku 2018 sa zúčastnila na stáži v Yogyakarte organizovanej Dental Student Association, IDSS a IADS. Naďalej sa zúčastňuje na domácich a zahraničných podujatiach. Medzi jej hlavné priority počas ošetrenia patrí precíznosť a ľudský prístup.

MDDr. Lívia Polláková

 

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia navštevovala odborné školenia a semináre doma i v zahraničí, v čom pokračuje dodnes. V roku 2019 úspešne ukončila certifikovanú prípravu dentoalveolárnej chirurgie. Hovorí plynule po anglicky.

MDDr. Dominik Baťo

 

Štúdium zubného lekárstva absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval v roku 2019. Na práci zubného lekára ho baví a napĺňa hlavne to, že môže uplatniť svoje vedomosti, talenty a zručnosti v pomoci iným, pričom výsledok je zreteľný častokrát okamžite.

MDDr. Gabriela Sawicka

MDDr. Agnieszka Gulinska

Bc. Janka Sláviková

Janka absolvovala štúdium dentálnej hygieny v Brne na Masarykovej univerzite. Aj po ukončení štúdia sa zaujíma o najnovšie trendy a pomôcky v dentálnej hygiene, aby vám vedela prinášať vždy najlepšie odporúčania. Cieľom jej práce je pomôcť ľuďom pochopiť, že pravidelná ústna hygiena a preventívne opatrenia sú jednoduchým a účinným spôsobom ako zabrániť mnohým zubným problémom.

Milena Džunič

Profil doplníme čoskoro. 

Viktória Schweigerová

Vrchná sestra, ktorá vyštudovala odbor zubný asistent na strednej zdravotnej škole v Bratislave. Na našej klinike pracuje od roku 2020, kde absolvovala aj odbornú prax.

Viktória Görfölová

Simona Pavlíková

Martina Valachy

Vyštudovala odbor zubná asistencia na strednej zdravotníckej škole. Na klinike pracuje od roku 2014 .

Erika Brečeová

Po absolvovaní odbornej praxe na našej klinike v odbore zubný asistent sa Erika stala stálym členom nášho tímu v roku 2022